hex53.jpg
hex54.jpg
hex55.jpg
Med 22  års erfaring kan vi tilby fagkunnskaper med erfaring fra restaurering av vernverdige bygninger, rehabilitering av bygårde, nybygg som villaer, rekkehus og blokkbebyggelse. I tillegg kommer også erfaring fra ombygging av skoler, institusjoner og kontor/næringsbygg.
Vi utfører takstoppdrag i Vestfold og Telemark, hvor hovedoppdragene er Boligsalgsrapport, Tilstandsrapport ved kjøp og salg av bolig. Samt Skadetaksering,  Verdi- og lånetakst av eiendommer, boliger, fritidsboliger, mindre næringsbygg og tomter
Kompetansen spenner fra den fysiske utførelsen til ledelse på alle nivåer i mellomstore entreprenørselskap. Eier innehar mesterbrev som bygg- og tømrermester. Vi er tilsuttet Norges Takseringsforbund (NTF) og har Sentral godkjenning for ansvarsrett i en rekke områder i hht. Plan- og bygnings-loven, blant annet prosjektering og byggegodkjenning av prosjekter.
hex56.jpg
hex57.jpg
hex58.jpg
Gode
Fagkunnskaper
kommer deg til gode!
hex59.jpg
hex60.jpg
hex61.jpg
hex62.jpg
hex59.jpg
hex60.jpg
hex61.jpg
hex62.jpg
Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt et kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetakst inneholder beskrivelse av objekt, hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, reparasjonsbeskrivelse og kalkulasjon på utbedring av skade.
En skadetakst utarbeides som oftes på oppdrag fra forsikringsselskap, men er også aktuell for privatpersoner/bedrifter i forbindelse med tvister, eierskifte, oppføring av nybygg, etc.